Otites ruficeps

Ulidiidae
Poprzednio pod nazwą Otites formosa. Głowa w znacznej mierze pomarańczowoczerwona. Oczy czerwonobrązowe, duże. Na wierzchniej stronie tułowia cztery podłużne, czarne pasy. Scutellum szaroczarne. Odwłok z poprzecznymi, czarnymi pasami na tergitach. Nogi czarne. Czułki żółtopomarańczowe. Skrzydła z deseniem charakterystycznym dla gatunku.

O. formosa

Polana Polichno 19.06.2016

O formosa

Polana Polichno 19.06.2016

Ot. formosa

Polana Polichno 19.06.2016

Otites

Polana Polichno 19.06.2016

  1. Liczebność. Bardzo rzadka VU
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała 5-10 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Rezerwat Polana Polichno na Ponidziu – jedyne znane stanowisko w naszym kraju
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy opisywane jako saprofagiczne (w tym koprofagiczne), ale możliwe, że są przede wszystkim mycetofagiczne
  7. Podobne. Otites guttata i Otites centralis różnią się m.in. deseniem na skrzydłach; nie są związane z kserotermami. Bardzo podobna Otites porcus w Polsce nie występuje; różni się ubarwieniem nóg
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply