Alaus lusciosus

Elateridae – Sprężykowate
Ciało masywne, owalne. Przedplecze i pokrywy czarne z intensywnym białym opyleniem i a parą owalnych (lecz nie okrągłych), czarnych plam na bokach przedplecza. Podstawa przedplecza dwukrotnie zatokowo wcięta. Pokrywy czarne z nieregularnym deseniem utworzonym z białych plam.

Texas – McAllen 09.11.2021 Fot. James Bailey

Texas – McAllen 09.11.2021 Fot. James Bailey

Texas – McAllen 09.11.2021 Fot. James Bailey

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje południe USA (Teksas, Oklahoma, Kolorado i Kansas) oraz Meksyk –  być może jeszcze dalej na południe
  2. Biotop. Lasy
  3. Wymiary. Długość ciała 31-48 mm
  4. Okres lotu. Marzec – wrzesień
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines żywią się m.in. przejrzałymi owocami. Larwy są drapieżne, polują na larwy owadów ksylofagicznych
  7. Podobne. Kilka innych, bardzo podobnych gatunków z rodzaju. U Alaus zunianus „oczy” na przedpleczu są niemal idealnie okrągłe, a opylenie ciemniejsze, beżowe. „Oczy” u Alaus myops są zauważalnie mniejsze. U Alaus melanops opylenie wierzchu ciała jest mniej obfite, przez co jest on ciemniejszy. Najbardziej podobne Alaus oculatus różni się mikrorzeźbą i budową genitaliów; zwykle ma większe „oczy”
  8. Uwagi. Autor obserwacji – James Bailey

Texas – McAllen 09.11.2021 Fot. James Bailey


avidal

Leave a Reply