Alurnus ornatus

Chrysomelidae – Stonkowate
Głowa czarna. Przedplecze czarne z krwistoczerwona plamą po środku – plama ta u niektórych osobników jest tak rozległa, że zajmuje niemal całą powierzchnię przedplecza. Scutellum czarne. Pokrywy mniej lub bardziej intensywnie żółte z czarnymi plamami – największe są plamy wierzchołkowe. Nogi i czułki czarne.

Kostaryka 09.02.2013 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje Amerykę Środkową i Kolumbię
  2. Biotop. Lasy deszczowe
  3. Wymiary. Długość ciała 19-27 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Kostaryka. W Europie nie występuje
  6. Pokarm. Fitofagiczna; imagines żywią się liśćmi. Larwa nieznana
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się detalami ubarwienia ciała – nietrudna do identyfikacji
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

Chrysomelidae - Świat


avidal

Leave a Reply