Anoxia spp.

Scarabaeidae – Poświętnikowate
Ciało masywne, z wierzchu zwykle brązowe lub czerwono-brązowe, rzadziej czarne. U niektórych gatunków na pokrywach podłużne pasma z jasnych łusek (w tym u Anoxia orientalis). Nadustek duży, prostokątny. Warga dolna z nacięciem po środku. Czułki 10-segemntowe; buławka czułków u samca 5-członowa, u samicy 4-członowa lub 5-członowa. W Europie 16 gatunków.

Francja – Sainte Maxime 04.07.2015 Fot. Marek R.Swadzba

  1. Zasięg. Europa na południe od Sudetów i Karpat, wschodnia i środkowa Azja. Niektóre gatunki miejscami bardzo liczne
  2. Siedlisko. Lasy, ogrody, winnice, parki, zarośla, polany, zadrzewienia miejskie
  3. Wymiary. Długość ciała 18-35 mm
  4. Aktywność. Maj/czerwiec – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce nie występują – w naszym kraju najbardziej prawdopodobne odnalezienie gatunku Anoxia pilosa
  6. Pokarm. Imagines zjadają liście i kwiaty. Larwy żerują na korzeniach drzew i krzewów oraz winorośli
  7. Podobne. Gatunki z rodzajów Amphimallon i Polyphylla (samce wymienionych rodzajów mają 7-członową buławkę)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba

Scarabaeidae - Świat


avidal

Leave a Reply