Batocera parryi

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa czarna. Przedplecze czarne z parą czerwonych, a rzadziej żółtych plam o charakterystycznym, fasolkowatym kształcie. Pokrywy czarne z 4-ema parami owalnych, czerwonych plam (przy czym przedwierzchołkowa para plamek jest mniej lub bardziej wydłużona); sporadycznie mogą się pojawiać dodatkowe, znacznie mniejsze plamki. Czułki i nogi jednolicie czarne – spodnia strona niektórych członów czułków drobno ząbkowana. Należy do podrodziny Lamiinae.

Malezja 03.05.2022 Fot. msone

  1. Zasięg. Południowa Azja – od Pakistanu, Indii i Nepalu po Indonezję i Nową Gwineę; występuje również na południowych krańcach Chin. Odnotowana również w Hiszpanii – prawdopodobnie nie tworzy jednak w Europie stałych populacji; dostała się na ten kontynent przez zawleczenie
  2. Biotop. Lasy, ogrody, zarośla, polany
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie około 40 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Malezja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Młoda kora; nie odwiedza kwiatów. Larwy ksylofagiczne, żerują w drewnie wielu rozmaitych drzew liściastych
  7. Podobne. Kształt i kolor plam na przedpleczu oraz pokrywach jest unikatowy w obrębie rodzaju – i tak np. plamy na pokrywach Batocera rufomaculata i Batocera rubus są zwykle żółte lub wręcz białe, bądź mają inny kształt
  8. Uwagi. Autor obserwacji – msone

Cerambycidae - Kraina orientalna


avidal

Leave a Reply