Callimation venustum

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa czerwona. Przedplecze czerwone; w połowie długości ostre, zębowate wyrostki brzeżne. Pokrywy intensywnie czerwone z kontrastowo białymi plamkami, które w ich tylnej części układają się w porozrywaną przepaskę poprzeczną. Czułki czarne poza rozjaśnionymi częściowo członami 3-5.

Madagaskar 31.12.2013 Fot. Len deBeer

Madagaskar 31.12.2013 Fot. Len deBeer

Madagaskar 31.12.2013 Fot. Len deBeer

  1. Liczebność. Gatunek endemiczny dla Madagaskaru
  2. Biotop. Lasy deszczowe
  3. Wymiary. Długość ciała około 20 mm
  4. Aktywność. Apogeum pojawu od listopada do marca
  5. Lokalizacja. Madagaskar. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Świeża kora. Larwy ksylofagiczne – nie znam gatunków żywicielskich
  7. Podobne. Pozostałe gatunki z rodzaju zasiedlają środkową oraz południową Afrykę i są bardzo rzadko obserwowane
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Len deBeer

Cerambycidae - Kraina etiopska


avidal

Leave a Reply