Capnodis tenebricosa – Czerniec lustroplamy

Buprestidae – Bogatkowate
Ubarwienie wierzchniej strony ciała brązowe. Przedplecze z przodu silnie przewężone (niemal do szerokości głowy), o zaokrąglonych bocznych krawędziach, z licznymi czarnymi, błyszczącymi, gładkimi plamkami, z których szczególnie dobrze zaznaczonych jest 5 tzw. plam lustrzanych. Tuż przed środkową cześcią podsatwy przedplecza znajduje się płytkie, ale zauważalne wgłębienie. Pokrywy co najmniej 2,5 razy dłuższe od przedplecza, zwężają się w tylnej części, a ich wierzchołki są zaokrąglone. Niektóre interwały rozdzielające rzędy punktowań na pokrywach gładkie i nieco wypukłe. Rzeźba pokryw ogólnie wykazuje znaczącą zmienność ososbniczą, jednak jej struktura jest charakterystyczna dla gatunku. Nogi oraz spód ciała zwykle fioletowoczarne lub granatowofioletowe.

Francja – Port Grimaud 05.06.2013 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Liczebność. W granicach zasięgu obejmującego południowa Europę, Bliski Wschód, Azję Centralną i północną Afrykę na ogół pospolity i liczny
  2. Biotop. Ogrody, parki, sady, polany, murawy; często znajdowany na drzewach i krzewach owocowych lub bezpośrednio na ziemi
  3. Wymiary. Długość ciała 15-20 mm
  4. Aktywność. Luty – październik, w zależności od miejsca występowania
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines żerują na drzewach i krzewach z rodziny różowatych (chętnie na migdałowcach, brzoskwiniach i gruszach) – zjadają liście i pączki. Oligofagiczne larwy obgryzają korzenie szczawiów
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. C. tenebricosa w bazie BioMap

Francja – Port Grimaud 05.06.2013 Fot. Marek R. Swadzba


avidal

Leave a Reply