Ceragenia bicornis

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa żółtopomarańczowa. Przedplecze żółtopomarańczowe z kilkoma niewielkimi guzkami, zwykle zabarwionymi na czarno. U niektórych osobników obecna czarna smuga na środku przedplecza. Pokrywy w przedniej pomarańczowoczerwone, miejscowo ciemno nakrapiane; w tylnej części i wzdłuż przednich krawędzi czarne. W połowie długości pokryw żółte, jaśniejsze od tła, podłużne smugi. Wierzchołki pokryw tępo ścięte, z drobnymi, kolcowatymi wyrostkami. Uda i golenie żółtopomarańczowe z zaczernionymi wierzchołkami. Czułki bardzo długie (u samca uderzająco długie, znacznie dłuższe od reszty ciała), żółtopomarańczowe (niektóre człony z czarnymi obrączkami apikalnymi); człony wierzchołkowe mogą być czarne.

Kostaryka 11.02.2012 ♀ Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje lasy tropikalne Ameryki Środkowej i Ameryki Południowej
  2. Biotop. Lasy deszczowe
  3. Wymiary. Długość ciała ?
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Kostaryka. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Larwy ksylofagiczne – nie udało mi się odszukać gatunków żywicielskich; być może pozostają nieznane
  7. Podobne. Przede wszystkim rzadsza Ceragenia insulana, u której niektóre człony czułków są ciemniejsze
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

Cerambycidae Nowego Świata


avidal

Leave a Reply