Cercidocerus albicollis

Curculionidae – Ryjkowcowate 
Głowa czarna. Przedplecze kredowobiałe. Pokrywy czarne, zwykle z parą czerwonopomarańczowych plam nie dochodzących do szwu pokryw. Boki i spód odwłoka białe. Czułki czarne – człon wierzchołkowy bardzo silnie, młotkowato zgrubiały.

Kamerun 22.05.2021 Fot. stefaneakame

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje środkową Afrykę
  2. Biotop. Lasy deszczowe
  3. Wymiary. Długość ciała ?
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Kamerun. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na mahoniowcu afrykańskim
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z rodzaju mogą mieć częściowo białe przedplecze i pokrywy
  8. Uwagi. Autor obserwacji – stefaneakame

Leave a Reply