Charidotella sexpunctata

Chrysomelidae – Stonkowate
Przedplecze i pokrywy przeźroczyste. Wierzch ciała intensywnie złocistozielony, złocistopomarańćzowy, a rzadziej złocistożółty lub złocistoniebieski – lecz w chwili zagrożenia lub zaniepokojenia ubarwienie zmienia się na częściowo lub całkowicie czerwone. W trakcie kopulacji wierzch ciała może się stawać intensywnie czerwony, szkarłatny. Czerwony pigment obecny pod pokrywami staje się widoczny po zneutralizowaniu działania podpokrywowych warstw lustrzanych odbijających światło – co jest możliwe dzięki nieświadomej regulacji płynów liquidowych, których poziom zależny jest od stresu lub gotowości seksualnej owada. Zdolność zmiany ubarwienia w zależnosci od nastroju a potem powrót do stanu wyjściowego jest unikalna w świecie owadów. Czułki żółte z czarnymi członami wierzchołkowymi i przedwierzchołkowymi. Wyróżnia się dwa podgatunki – sexpunctata (posiada 6 czarnych plam na odwłoku) i bicolor. Wg niektórych źródeł obecność czarnych plam jest również zależna od nastroju – pojawiają się one dopiero u przestraszonego owada; nie wiem jak jest naprawdę. W celu weryfikacji przydatna byłaby możliwość obserwacji gatunku w naturze.

Kostaryka 17.06.2008 Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Obie Ameryki – od południowych krańców Kanady po Argentynę. Na ogół pospolity
  2. Biotop. Lasy deszczowe, ogrody, zarośla, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 5-7 mm
  4. Aktywność. W regionach tropikalnych cały rok
  5. Lokalizacja. Kostaryka. W Europie nie występuje
  6. Pokarm. Fitofagiczna; imagines i larwy żywią się liśćmi wilca purpurowego
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

Chrysomelidae - Świat


avidal

Leave a Reply