Chlorophorus hungaricus – Tryk korzeniowiec*

Cerambycidae – Kózkowate
Przedplecze czerwone, o łagodnie zaokrąglonych bocznych krawędziach. Scutellum pokryte srebrzystymi włoskami. Pokrywy czarne z dwiema parami jasnych przepasek poprzecznych – przepaska w przedniej części pokryw jest silnie, łukowato wygięta w kierunku szwu pokryw i scutellum, przepaska zewnętrzna jest prosta. Wierzchołki pokryw jasne. Nasady pokryw jasne.

Chorwacja 25.07.2009 Fot. Jarosław Bury

Chorwacja 25.07.2009 Fot. Jarosław Bury

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje Półwysep Bałkański, Wegry, Słowację i Turcję
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, stepy i lasostepy oraz inne gorące tereny otwarte. Gatunek termofilny
  3. Wymiary. Długość ciała 6-10 mm
  4. Aktywność. Maj/czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Chorwacja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines żywią się pyłkiem. Larwy żerują w korzeniach Lotus dorycnium
  7. Podobne. Chlorophorus trifasciatus i inne gatunki z grupy gatunkowej
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jarosław Bury
  9. Więcej o gatunku
  10. * – proponowana nazwa gatunkowa

Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply