Chlorophorus trifasciatus – Tryk strojnik*

Cerambycidae – Kózkowate
Przedplecze czerwone, o łagodnie zaokrąglonych bocznych krawędziach. Scutellum pokryte srebrzystymi włoskami. Pokrywy czarne z dwiema parami jasnych przepasek poprzecznych – przepaska w przedniej części pokryw jest silnie, łukowato wygięta w kierunku szwu pokryw i scutellum, przepaska zewnętrzna jest prosta. Wierzchołki pokryw jasne. Nasady pokryw jasne.

Francja 18.07.2010 Fot. Marek R. Swadzba

Francja 17.07.2010 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Liczebność. Nieczęsto obserwowany. Zasięg obejmuje Europę Południową, Afrykę Północną, Turcję i Bliski Wschód
  2. Biotop. Lasy, parki, pola, ogrody. Gatunek ciepłolubny
  3. Wymiary. Długość ciała 6-12 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines żywią się pyłkiem. Larwy żerują w zdrewniałych częściach wilżyn i szyplinów
  7. Podobne. Inne europejskie gatunki z grupy trifasciatus, które można odróżnić między innymi po deseniu na pokrywach i ubarwieniu ciała
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Marek R. Swadzba
  9. Więcej o gatunku
  10. * – proponowana nazwa gatunkowa

Maks Syratt

Leave a Reply