Chlorophorus trifasciatus – Tryk strojnik*

Cerambycidae – Kózkowate
Przedplecze czerwone, o łagodnie zaokrąglonych bocznych krawędziach. Scutellum pokryte srebrzystymi włoskami. Pokrywy czarne z dwiema parami jasnych przepasek poprzecznych – przepaska w przedniej części pokryw jest silnie, łukowato wygięta w kierunku szwu pokryw i scutellum, przepaska zewnętrzna jest prosta. Wierzchołki pokryw jasne. Nasady pokryw jasne.

Francja 18.07.2010 Fot. Marek R. Swadzba

Francja 17.07.2010 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Zasięg. Obejmuje Europę Południową, Afrykę Północną, Turcję i Bliski Wschód. Nieczęsto obserwowany
  2. Siedlisko. Lasy, parki, pola, ogrody. Gatunek ciepłolubny
  3. Wymiary. Długość ciała 6-12 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines żywią się pyłkiem. Larwy żerują w zdrewniałych częściach wilżyn i szyplinów
  7. Podobne. Inne europejskie gatunki z grupy trifasciatus, np. Chlorophorus hungaricus
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. Więcej o gatunku
  10. * – proponowana nazwa gatunkowa

Cerambycidae - Kraina palearktyczna


Maks Syratt

Leave a Reply