Crioceris paracenthesis – Poskrzypka przestrojna

Chrysomelidae – Stonkowate
Głowa czarna. Przedplecze czerwone z dwiema czarnymi smugami, które mogą być wąskie i niemal niedostrzegalne; i wręcz przeciwnie – bardzo szerokie i rozlewać się na niemal całe przedplecze. Pokrywy żółte z czerwonymi wierzchołkami i smoliście czarnym deseniem diagnostycznym dla gatunku – czarne plamy oraz czarna przepaska poprzeczna podlegają znacznej zmienności; np. najmniejsza z trzech plamek na pokrywie (plamka brzeżna może całkowicie zanikać, a przepaska poprzeczna może być rozdzielona na dwie plamy). Wzdłuż szwu pokryw występuje szeroka, czarna smuga silnie zwężona za przepaska poprzeczną; spotyka się również osobniki, u których czarna smuga nie sięga do wierzchołków pokryw. Uda czarne. Golenie najczęściej czerwonobrązowe w części nasadowej i czarne w części apikalnej. Czułki czarne.

Chorwacja 22.09.2015 Fot. gernotkunz

Chorwacja 22.09.2015 Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Region śródziemnomorski (w tym północna Afryka i Turcja), Wyspy Kanaryjskie, Bułgaria
  2. Biotop. Ogrody, parki, murawy, łąki, polany, tereny ruderalne i miejskie
  3. Wymiary. Długość ciała 5-7 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień, a także cieplejsze dni zimowe
  5. Lokalizacja. Chorwacja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują wyłącznie na szparagu ostrolistnym Asparagus acutifolius
  7. Podobne. Łatwa do rozpoznania pomimo znacznej zmienności osobniczej
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

Rodzaj Crioceris - Poskrzypka


avidal

Leave a Reply