Dicladispa testacea – Ociernica czerwona*

Chrysomelidae – Stonkowate
Poprzednio w rodzaju Hispa. Ubarwienie ciała rdzawo-czerwone. Na przedpleczu dwa skupiska długich, kolcowatych, czarnych wyrostków (2 razy po 6 kolców). Znacznie więcej takich wyrostków znajduje się na pokrywach.

Hiszpania – Santa Susanna 27.10.2019 Fot. Marek R. Swadzba

Hiszpania – Santa Susanna 27.10.2019 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Zasięg. Basen Morza Śródziemnomorskiego oraz Bułgarię, Szwajcarię i Portugalię
  2. Siedlisko. Zarośla makia, murawy, skraje i polany lasów sosnowych oraz inne tereny otwarte i półotwarte z rośliną żywicielską
  3. Wymiary. Długość ciała 4.2-5.5 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Hiszpania. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na czystkach (Cistus); larwy minują liście
  7. Podobne. Niemal równie „kolczasta” Hispa atra jest czarna
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. * – proponowana nazwa gatunkowa

Chrysomelidae - Świat


avidal

Leave a Reply