Dorcadion sericatum – Taraniec krymski*

Cerambycidae – Kózkowate
Ciało masywne. Głowa czarna. Przedplecze czarne z ostrymi wyrostkami na bocznych krawędziach. Przez środek głowy i przedplecza przebiega biała linia. Scutellum biało owłosione. Pokrywy czarne z białym szwem i krótkimi, białymi smugami barkowymi. Nogi czerwone.

Krym 11.04.2006 Fot. Jarosław Bury

  1. Zasięg. Endemit Krymu
  2. Siedlisko. Nasłonecznione tereny trawiaste – kserotermy, pastwiska, miedze, stepy, przydroża
  3. Wymiary. Długość ciała ?
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec. Nielotny
  5. Lokalizacja. Ukraina. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines żerują na trawach, a larwy na korzeniach traw
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju o białym szwie pokryw i krótkich smugach barkowych
  8. Uwagi. Autor obserwacji  – Jarosław Bury
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Szczepan Ziarko
  10. * – proponowana nazwa gatunkowa

Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply