Embrikstrandia bimaculata

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa czarna. Przedplecze czarne, grubo punktowane. Pokrywy całkowicie czarne, bądź z parą żółtych plam – u niektórych osobników plamy są na tyle duże, że zlewają się w szerszą lub węższą przepaskę poprzeczną o nierównych, falistych krawędziach. Nogi czarne. Czułki czarne poza ochrowożółtymi 5-oma lub 6-oma członami apikalnymi.

Chiny – Xuancheng 21.06..2021 Fot. seventeennature

  1. Liczebność. Wykazywana wyłącznie z Chin – w tym z Tajwanu. Nieczęsto obserwowana
  2. Biotop. Lasy
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 24-30 mm, samca 21-27 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Chiny. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy przypuszczalnie ksylofagiczne – szczegóły ich rozwoju (w tym gatunki żywicielskie) pozostają nieznane
  7. Podobne. U Embrikstrandia unifasciata żółta przepaska na pokrywach jest na ogół szersza i ma proste brzegi, a przedplecze jest słabiej punktowane. Embrikstrandia davidis została zsynonimizowana z Embrikstrandia bimaculata. Embrikstrandia fujianensis i Embrikstrandia pubemaculata różnią się jednolicie ubarwionymi czułkami. U gatunków z rodzaju Zonopterus na pokrywach obecne są zazwyczaj dwie żółte przepaski o raczej prostych, a nie falistych brzegach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – seventeennature

Cerambycidae - Kraina orientalna


avidal

Leave a Reply