Hexoplon calligrammum

Cerambycidae – Kózkowate
Ciało owalne. Przedplecze wąskie i uderzająco długie, kasztanowobrązowe. Pokrywy jasnożółte z kasztanowobrązowym rozmyciem barkowym, oraz z poprzeczną przepaską przedwierzchołkową o charakterystycznym kształcie. W połowie długości pokryw oraz w polu rozmycia barkowego obecne pary ciemnobrunatnych plam; plamy środkowe przybierają formę haczykowato wygiętej smugi.

Meksyk 15.08.2020 Fot. Robb Navarro

Meksyk 15.08.2020 Fot. Robb Navarro

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje Amerykę Środkową
  2. Biotop. Lasy
  3. Wymiary. Długość ciała 6.5-9 mm
  4. Aktywność. Cały rok; apogeum pojawu od czerwca do grudnia
  5. Lokalizacja. Meksyk. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Larwy ksylofagiczne – nie udało mi się ustalić gatunków żywicielskich
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z plemienia Hexoplonini, zwłaszcza bliźniaczo podobny Gnomidolon sylvarum
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Robb Navarro

Cerambycidae Nowego Świata

Leave a Reply