Lebia trimaculata – Oleśnica siłaczka

Carabidae – Biegaczowate
Głowa czarna. Przedplecze czerwonobrązowe o zaokrąglonych bocznych krawędziach. Pokrywy nie sięgające końca odwłoka, czerwone lub pomarańczowe z trzema smoliście czarnymi plamami – plamy boczne są owalne, natomiast plama znajdująca się na szwie pokryw na ogół wyróżnia się silnym przewężeniem po środku i przypomina hantel.

Granada – Hiszpania 03.02.2022 Fot. Simon Oliver

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje południową Europę, północną Afrykę, zachodnią Azję i Kaukaz
  2. Biotop. Suche, otwarte tereny o piaszczystym lub kamienistym podłożu oraz murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała ?
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Hiszpania. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Drobne bezkręgowce w różnych stadiach rozwojowych
  7. Podobne. Charakterystyczna
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Simon Oliver

avidal

Leave a Reply