Lyraphora obliquata

Scarabaeidae – Poświętnikowate
Przedplecze i pokrywy żółte z charakterystycznym dla gatunku deseniem utworzonym z czarnym plam i smug. U niektórych plamy te są częściowo ciemnoczerwone. Nigdy jednak nie pojawia się kolor zielony ani niebieski, często obecny u nieco podobnych gatunków z rodzaju Eupoecila.

Queensland – Emerald 08.11.2020 Fot. Laurence Sanders

  1. Zasięg. Wschodnie wybrzeża Australii
  2. Siedlisko. Lasy równikowe, lasy eukaliptusowe, polany
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 7-8 mm
  4. Aktywność. Apogeum pojawu przypada na okres od października do lutego
  5. Lokalizacja. Malawi. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Pyłek, soki roślinne. Larwy (pędraki) są saprofagiczne
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z rodziny (np. Chondropyga olliffiana) – mimo to przy uważnej analizie ubarwienia nietrudny do identyfikacji
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Laurence Sanders

Scarabaeidae - Świat


avidal

Leave a Reply