Mallodon downesii – Kleszczogłów kakaowiec

Cerambycidae – Kózkowate
Ciało bardzo masywne, kasztanowobrązowe lub czarne. Głowa szeroka i gęsto, grubo punktowana. Żuwaczki uderzająco duże i łukowato wygięte, silniej u samicy. Przedplecze gęsto, lecz drobno punktowane – w jego środkowej części widoczna para lekko wyniesionych, pozbawionych punktowania, gładkich i lśniących pól. Między takim nagim polem a boczną krawędzią przedplecza obecna wyraźnie zaznaczona podłużna bruzda. Pokrywy gładkie i lśniące, na ogół z rozchylonymi wierzchołkami. Wchodzi w skład podrodziny Prioninae.

Gabon 23.07.2022 ♀ Fot. stefaneakame

  1. Zasięg. Afryka na południe od Sahary
  2. Biotop. Lasy, ogrody, polany, samotnie stojące drzewa, plantacja kakao
  3. Wymiary. Długość ciała 33-65 mm; samice zwykle wyraźnie większe od samców. Larwa dorasta do 100 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Gabon. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Soki wyciekające z ran na drzewach. Larwy ksylofagiczne, żerują w drewnie wielu rozmaitych roślin – wymienia się m.in. akacje, jagodliny, wianowłostki, palmy kokosowe, kakaowce, smaczliwki, mahonie i kauczukowce
  7. Podobne. Kilka innych, bardzo podobnych gatunków z rodzaju – zasiedlają one krainę neotropikalną (Nowy Świat) i zwykle mają wyraźnie mniejsze żuwaczki
  8. Uwagi. Autor obserwacji – stefaneakame

Cerambycidae - Kraina etiopska


avidal

Leave a Reply