Neoclytus acuminatus – Biegowiec jesionowy

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa i przedplecze szkarłatnobrązowe; przedplecze bez żółtego obrzeżenia przy krawędziach lub z bardzo wąskim obrzeżeniem podstawy. Scutellum, nogi i czułki szkarłatnobrązowe. Pokrywy w przedniej części szkarłatnobrązowe, ciemniejące ku wierzchołkom. Cztery żółte przepaski poprzeczne dochodzą do brzegów pokryw; przepaski 1,3 i 4 proste, przepaska 2 ukośna. Należy do podrodziny Cerambycinae.

Austria – Illmitz 01.06.2022 Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Gatunek nearktyczny, zawleczony do Europy – odnaleziony m.in we Włoszech, na Bałkanach i w środkowej Europie na południe od Karpat
  2. Biotop. Lasy, ogrody, polany, zarośla, winnice
  3. Wymiary. Długość ciała 12-16 mm
  4. Aktywność. Apogeum pojawu od kwietnia do lipca
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy żerują w drewnie rozmaitych drzew liściastych – wymienia się zwłaszcza jesiony, a także dęby i orzeszniki (hikory). Sporadycznie larwy rozwijają się w winoroślach
  7. Podobne. W Europie brak podobnie ubarwionych gatunków. W Nowym Świecie można go pomylić z Neoclytus mucronatus, u którego przedplecze jest żółto obrzeżone, a scutellum jest żółte
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply