Neocompsa exclamationis

Cerambycidae – Kózkowate
Ciało smukłe. Przedplecze wąskie (tak szerokie jak głowa), silnie cylindrycznie wydłużone. Ubarwienie wierzchniej strony ciała zawsze z zauważalnym czerwonym odcieniem – od stosunkowo jasnego, czerwonobrązowego po głęboką, ciemnobrunatna czerwień. Na pokrywach dwie pary żółtych plam; przednia para znacznie dłuższa.

Meksyk 07.06.2020 Fot. Robb Navarro

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje Amerykę Środkową oraz Teksas
  2. Biotop. Lasy, ogrody
  3. Wymiary. ?
  4. Aktywność. Cały rok; apogeum pojawu od marca do września
  5. Lokalizacja. Meksyk. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Larwy ksylofagiczne – żerują w martwym drewnie mimozowatych
  7. Podobne. Rodzaj skupia ponad 50 gatunków i niektóre z nich są podobnie ubarwione – w tym Neocompsa mexicana (druga para plam bardziej wydłużona)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Robb Navarro

Cerambycidae Nowego Świata


avidal

Leave a Reply