Otiorhynchus cardiniger

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek szeroki i krótki ze zgrubiałym wierzchołkiem. Pokrywy i przedplecze z licznymi, grubymi ziarenkami tej samej wielkości – niektóre z nich łączą się ze sobą w podłużne bruzdki. Przestrzenie między ziarenkami srebrzyście opylone. Odwłok pękaty. Uda jaskrawo czerwone z czarnymi obrączkami nasadowymi i apikalnymi. Golenie i stopy czarne.

Chorwacja 14.07.2022 Fot. Marek R.Swadzba

Chorwacja 18.07.2022 Fot. Marek R.Swadzba

  1. Zasięg. Bałkany. Sporadycznie znajdowany w środkowej Europie
  2. Biotop. Łąki, nieużytki, pastwiska, murawy
  3. Wymiary. Długość ciała ?
  4. Aktywność. Marzec – listopad
  5. Lokalizacja. Chorwacja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy fitofagiczne – nie znam szczegółów
  7. Podobne. Przede wszystkim również zasiedlający Bałkany, ale znacznie rzadszy Otiorhynchus rhacusensis
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba

Rodzaj Otiorhynchus - Opuchlak


avidal

Leave a Reply