Phoebe mexicana – Febe plamista

Cerambycidae – Kózkowate
Ciało owalne. Głowa, przedplecze i pokrywy a także odwłoka są białe z czarnymi plamkami o kształcie i rozmieszczeniu diagnostycznych dla gatunku. Wzdłuż przedniej krawędzi pokryw widoczne dwie kasztanowobrunatne smugi; zewnętrzna smuga nachodzi na epipleury. Nogi żółte.

Meksyk 04.07.2021 Fot. Robb Navarro

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje Amerykę Środkową
  2. Biotop. Lasy
  3. Wymiary. Długość ciała ?
  4. Aktywność. Apogeum pojawu od czerwca do listopada
  5. Lokalizacja. Meksyk. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Larwy ksylofagiczne – nie udało mi się ustalić gatunków żywicielskich
  7. Podobne. Łatwa do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Robb Navarro

Meksyk 04.07.2021 Fot. Robb Navarro


Cerambycidae Nowego Świata

Leave a Reply