Psyllobora vigintimaculata – Kroszela amerykańska

Coccinellidae – Biedronkowate
Głowa biała z czarnym pasem między oczami. Przedplecze białe z 5-oma czarnymi lub żółto-brązowymi plamkami ułożonymi w kształt litery „M”. Pokrywy białe lub częściowo pomarańczowe z trudną do jednoznacznego określenia ze względu na silna tendencję do zlewania się ze sobą w różnych konfiguracjach, zmienną liczbą czarnych plam – zwykle bywa opisywana jako 20-kropka.

Kanada – Park Narodowy Fundy 13.10.2017 Fot. Dennis Doucet

Kanada – Park Narodowy Fundy 13.10.2017 Fot. Dennis Doucet

Kanada – Nowy Brunszwik 27.08.2022 Fot. Dennis Doucet

  1. Zasięg. Obie Ameryki – od Alaski po Argentynę
  2. Siedlisko. Łąki, murawy, polany, ogrody, zarośla, pola uprawne, ugory, przydroża, lasy
  3. Wymiary. Długość ciała 1.7-3 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień, a regionach tropikalnych i subtropikalnych cały rok; zimuje imago
  5. Lokalizacja. Kanada. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy są afidofagiczne
  7. Podobne. Mimo znacznej zmienności osobniczej nietrudna do identyfikacji
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Denis Doucet

Coccinellidae - Świat


avidal

Leave a Reply