Purpuricenus laetus – Purpurówka żółtynka

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa czerwona. Przedplecze czerwone z czarnym ornamentem przy podstawie, którego kształt i wielkość jest zmienna w zależności od podgatunku (wyróżnia się 8 podgatunków). Pokrywy cytrynowo żółte z czarnymi lub granatowoczarnymi wierzchołkami; i ponownie – zaczernienie jest mniejsze lub większe, w zależności od podgatunku. Scutellum, nogi i czułki są czarne.

Malawi – Park Narodowy Lengwe 19.12.2020 Podgatunek laetus Fot. stefaneakame

Malawi – Park Narodowy Lengwe 19.12.2020 Fot. stefaneakame

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje środkową i południową Afrykę
  2. Biotop. Lasy deszczowe
  3. Wymiary. Długość ciała 21-27 mm
  4. Aktywność. Apogeum pojawu od października do marca
  5. Lokalizacja. Malawi. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy ksylofagiczne – nie znalazłem informacji dotyczących roślin żywicielskich
  7. Podobne. Nietrudna do oznaczenia
  8. Uwagi. Autor obserwacji – stefaneakame

Cerambycidae - Kraina etiopska


avidal

Leave a Reply