Seladia beltiana

Coccinellidae – Biedronkowate
Głowa i przedplecze czerwone. Pokrywy kremowo białe z czarno podkreślonymi bocznymi krawędziami; szew pokryw czarny. Na każdej z pokryw 3 duże, smoliście czarne plamy – plamy wierzchołkowe pokryw stykają się ze sobą przy złożonych pokrywach.

Kostaryka 04.02.2012 Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Ameryka Środkowa, Kolumbia
  2. Biotop. Lasy deszczowe, ogrody, zarośla, polany
  3. Wymiary. Długość ciała ?
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Kostaryka. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy są entomofagiczne, polują na drobne owady o miękkim ciele – zwłaszcza na pluskwiaki równoskrzydłe
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczna
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply