Sphallambyx mexicanum

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa czarna, skąpo owłosiona. Ciemię z podłużnymi, wydatnymi bruzdami – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Przedplecze czarne, bardzo silnie rzeźbione. Scutellum kasztanowobrązowe do czarnego. Pokrywy kremowożółte z kasztanowobrązowym i niekiedy częściowo czarnym wzorem wzdłuż szwu pokryw – wzór ten rozlewa się w rozległe plamy: nasadową i zewnętrzną, położoną za połową długości pokryw. Nogi kasztanowobrązowe z kremowożółtymi obrączkami w środkowej części ud oraz przy wierzchołkach goleni. Należy do podrodziny Cerambycinae.

Kostaryka 21.02.2022 Fot. gernotkunz

Kostaryka 21.02.2022 Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Ameryka Środkowa – znany z Meksyku, Gwatemali, Kostaryki i Panamy
  2. Biotop. Lasy deszczowe
  3. Wymiary. Długość ciała ?
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Kostaryka. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. ?
  7. Podobne. U podobnie ubarwionego Sphallambyx chabrillacii brak bruzd na ciemieniu, a głowa jest silniej owłosiona. Sphallambyx superbum różni się odmiennym wzorem na pokrywach – plamy są rozdzielone, nie łączą się ze sobą przy szwie pokryw. Oba wymienione gatunki występują w Ameryce Południowej
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

Kostaryka 21.02.2022 Widoczne bruzdy na ciemieniu Fot. gernotkunz


Cerambycidae Nowego Świata


avidal

Leave a Reply