Thermistis hainanensis

Cerambycidae – Kózkowate
Ubarwienie podstawowe jaskrawo żółte. Wierzch głowy oraz przedplecze przy podstawie są czarne. Na pokrywach 3 czarne przepaski; przepaska środkowa nie dochodzi do przednich krawędzi pokryw (epipleury). Czułki czarne – wszystkie człony poza członami 1,2 i 11 z wąską, białą obrączka apikalną.

Wietnam 09.07.2019 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje południowowschodnia Azję – od Indii po Indonezję
  2. Biotop. Lasy, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała samicy około 30 mm, samca 24-25 mm
  4. Aktywność. Apogeum pojawu od czerwca do sierpnia
  5. Lokalizacja. Wietnam. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Larwy ksylofagiczne – jedną z roślin żywicielskich są kamelie
  7. Podobne. Kilka innych, bardzo podobnie ubarwionych gatunków z rodzaju, w tym Thermistis croceocincta (środkowa przepaska dochodzi do przednich krawędzi pokryw, Thermistis taiwanensis (brak wąskich, białych obrączek apikalnych na członach czułków) i Thermsitis conjunctesignata (nieco odmienny deseń na przedpleczu)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

Cerambycidae - Kraina orientalna


avidal

Leave a Reply