Thranius gibbosus – Pamis cejloński

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa czerwono-brązowa. Przedplecze z jasno obrzeżonymi bocznymi krawędziami. Pokrywy czerwono-brązowe z trzema parami mniej lub bardziej rozległych, czarnych plam dochodzących do szwu pokryw. Wierzchołki pokryw ostro zakończone i rozchylone. Uda lekko zgrubiałe w części wierzchołkowej. Czułki zwykle czerwono-brązowe, rzadziej czarne – zawsze z jasna obrączką preapikalną. Należy do podrodziny Cerambycinae.

Sri Lanka 16.02.2022 Fot. Roman Prokhorov

  1. Zasięg. Południowe Indie oraz Cejlon. Rzadko obserwowany
  2. Siedlisko. Lasy deszczowe i ich skraje
  3. Wymiary. Długość ciała 12.5-22 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Sri Lanka. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Larwy ksylofagiczne – gatunki żywicielskie larw pozostają nieznane
  7. Podobne. Nietrudny do rozpoznania – pozostałe 22 gatunki z rodzaju różnią się m.in. detalami ubarwienia i/lub zasięgiem
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Roman Prokhorov

Cerambycidae - Kraina orientalna


avidal

Leave a Reply