Tituboea macropus – Papuzica przelotówka

Chrysomelidae – Stonkowate
Głowa czarna. Przedplecze jaskrawo pomarańczowoczerwone. Scutellum czarne. Pokrywy żółte z dwiema lub trzema parami czarnych plam. Jeśli występują tylko dwie pary plam – to plamy te są tej samej mniej więcej wielkości, przy czym ich wielkość jest zmienna. Jeśli na pokrywach występują trzy pary plam – to plamki brzeżne w połowie długości pokryw są znacznie mniejsze od pozostałych plam oraz mogą się stykać z plamami centralnymi. Uda czerwone, kolana czarne; rzadziej uda w znacznej mierze czarne. Przednie uda i golenie silnie wydłużone, szczególnie u samca. Czułki dwubarwne – człony początkowe czerwone, kolejne czarne. Zwłaszcza u s samca czerwone człony silnie zgrubiałe, a czarne wyraźnie ząbkowane.

Austria – Leibnitz 08.07.2016 ♂ Fot. gernotkunz

Austria – Leibnitz 08.07.2016 ♂ Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Region śródziemnomorski
  2. Biotop. Suche łąki i murawy, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 6.5-12.5 mm; wg niektórych źródeł dorasta jedynie do 10 mm
  4. Aktywność. Marzec/kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na przelotach, najchętniej na przelocie pospolitym Anthyllis vulneraria
  7. Podobne. Tituboea sexmaculata i Macrolenes dentipes – u obu tych gatunków na pokrywach obecnych jest 6 czarnych plam, a plamy w połowie długości pokryw są zbliżonej wielkości
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply