Tragocephala guerinii

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa i przedplecze czarne z bladożółtymi smugami bocznymi. Boki przedplecza z guzkowatymi, czarnymi wyrostkami w połowie długości. Pokrywy lśniące, czarne, z czerwoną plamą o zmiennym kształcie – niekiedy przybiera ona formę położonej w połowie długości pokryw przepaski poprzecznej o stosunkowo prostych krawędziach, zwykle jednak rozlewa się szeroko na przednią część pokryw, aż po barki. Plama to może być wąsko, jasno obwiedziona lub pozbawiona takiej obwódki (rzadziej). W tylnej części pokryw znajdują się jasne plamki o nieregularnym kształcie, które również podlegają znacznej zmienności osobniczej. Szew pokryw na ogół jasny, rzadziej czarny.

Kamerun –Jaunde 28.07.2021 Fot. stefaneakame

Kamerun –Jaunde 28.07.2021 Fot. stefaneakame

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje tropikalne regiony Afryki
  2. Biotop. Lasy deszczowe, ogrody, uprawy kakaowca
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie około 25-28 mm
  4. Aktywność. Apogeum pojawu od czerwca do września
  5. Lokalizacja. Kamerun. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Larwy żerują w gałązkach Calliandra houstoniana i kakaowca właściwego
  7. Podobne. Kilka innych podobnie ubarwionych gatunków z rodzaju, które mimo całej zmienności można odróżnić na podstawie desenia na pokrywach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – stefaneakame

Cerambycidae - Kraina etiopska


avidal

Leave a Reply