Tragocephala variegata

Cerambycidae – Kózkowate
Ubarwienie wierzchu ciała jaskrawo żółte, a rzadziej czerwone z bardzo zmiennym, czarnym deseniem na głowie, przedpleczu i pokrywach – wyróżnia się 6 podstawowych form barwnych. Scutellum i same wierzchołki pokryw zawsze żółte. Czułki jednolicie czarne.

RPA 15.01.2022 Fot. Len deBeer

RPA 15.01.2022 Fot. Len deBeer

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje południową i wschodnia Afrykę – od Sudanu i Etiopii po RPA
  2. Biotop. Lasy deszczowe
  3. Wymiary. Długość ciała 17-26 mm
  4. Aktywność. Październik – maj
  5. Lokalizacja. RPA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Świeża kora. Larwy ksylofagiczne – wśród gatunków żywicielskich wymienia się wspięgę wężowatą, baobaby, mango i cedrzyk wonny
  7. Podobne. Pozostałe gatunki z rodzaju pomimo znacznej zmienności różnią się detalami ubarwienia ciała – i tak np. u Tragocephala jucunda wierzchołki członów czułków są jasne (zwykle niebieskie)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Len deBeer

Cerambycidae - Kraina etiopska


avidal

Leave a Reply