Acmaeoderella flavofasciata

Buprestidae – Bogatkowate
Przedplecze i głowa pokryte długimi włoskami. Przedplecze masywne, silnie urzeźbione. Pokrywy czarne z trzema lub więcej parami żółtych plam, które mogą się łączyć w przepaski poprzeczne, choć zwykle są rozerwane. Wyróżnia się 5 europejskich podgatunków.

Francja – Saint Maxime 13.06.2012 Fot. Marek R. Swadzba

Francja – Saint Maxime 13.06.2012 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Zasięg. Obejmuje znaczną część Europy środkowej i zachodniej oraz całą Europę południową; także północną Afrykę
  2. Siedlisko. Lasy i ich skraje, polany, ogrody, sady, łąki, baldachowiska
  3. Wymiary. Długość ciała 6.5-11 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Pyłek, chętnie z baldachów. Larwy żerują w drewnie klonów, dębów, wiązów, buków, topól, kasztanów, grusz, śliw, jałowców i zapewne innych jeszcze drzew i krzewów
  7. Podobne. Niektóre inne bogatkowate, zwykle jednak o skąpiej owłosionym przedpleczu
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. A. flavofasciata w bazie BioMap

Buprestidae - Świat


avidal

Leave a Reply