Agapanthia dahli – Zgrzytnica barwnoroga*

Cerambycidae – Kózkowate
Ciało pokryte różnobarwnymi włoskami. Na przedpleczu podłużne, wąskie, jasne smugi. Scutellum żółto owłosione. Czułki długie – ich człony różowawe do bladoczerwonych z czarnymi wierzchołkami; trzonek czułków czarny i zgrubiały. Wyróżnia się kilka podgatunków.

Toskania – Prato 19.06.2021 Fot. Marco Huang

Armenia 2013 Agapanthia dahli ssp.walteri Fot. Adam Woźniak

  1. Zasięg. Znaczna część Europy, Bliski Wschód i Kaukaz
  2. Biotop. Otwarte tereny z roślinami żywicielskimi
  3. Wymiary. Długość ciała 11-20 mm
  4. Aktywność. Kwiecień/maj – czerwiec
  5. Lokalizacja. Armenia, Francja, Włochy. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Liście roślin zielnych. Larwy żerują wewnątrz łodyg rozmaitych roślin zielnych m.in. ostów i ostrożeni
  7. Podobne. Przede wszystkim Agapanthia villosoviridescens, u której człony czułków nie mają czerwonawego zabarwienia
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marco Huang Marek R.Swadzba Adam Woźniak
  9. Więcej o podgatunku walteri
  10. * – proponowana nazwa gatunkowa

Francja – Sainte Maxime 03.06.2013 Fot. Marek R.Swadzba


Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply