Agenioideus nubecula – Upieńkowiec skakunowiec*

Pompilidae – Nastecznikowate
Głowa czarna. Wewnętrzna krawędź oka miejscowo biało obwiedziona. Tułów czarny; jasne plamy na pronotum zredukowane do cienkich kresek. Odwłok samicy w przedniej części czerwony, w tylnej czarny. Odwłok samca czarny. Nogi samicy w znacznej mierze czerwone. Nogi samca czarne – przy nasadzie tylnych goleni brak białych plam. Skrzydła z rozmytym, ciemnym pasem poprzecznym w tylnej części.

A.nubecula.

Chorwacja 30.08.2018 Samica ze złowionym skakunem Fot. Adrian Atamańczuk

Ag.nubecula

Chorwacja 30.08.2018 Fot. Adrian Atamańczuk

Ag nubecula

Chorwacja 30.08.2018 Fot. Adrian Atamańczuk

A.nubecula

Chorwacja 30.08.2018 Fot. Adrian Atamańczuk

  1. Zasięg. Południowa Europa. Nierzadki; samce spotykane zdecydowanie rzadziej od samic
  2. Siedlisko. Murawy kserotermiczne, winnice, zbocza skalne, polany. Gniazduje min. we wnękach skalnych, w zboczach wąwozów, w szczelinach na murawach naskalnych
  3. Wymiary. Długość ciała 5-8 mm
  4. Aktywność. Główny termin pojawu przypada na okres od drugiej połowy maja do początku września
  5. Lokalizacja. Chorwacja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Larwy żerują na sparaliżowanych pająkach z rodzajów Phlegra, Heliophanus, SalticusEvarchaSitticusXysticus – w każdej norce znajduje się tylko jedna larwa, dla której samica przynosi tylko jednego pająka
  7. Podobne. Samica stosunkowo łatwa do identyfikacji dzięki ubarwieniu odwłoka i nóg. Samiec podobny do samca Agenioideus cinctellus, którego jednak można szybko odróżnić po jasnych plamach przy nasadzie tylnych goleni. Samica Agenioideus ussurarius ma czarne golenie
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Adrian Atamańczuk
  9. Uwagi 2. Identyfikacja avidal
  10. *-proponowana nazwa gatunkowa
A nubecula

Chorwacja 30.08.2018 Fot. Adrian Atamańczuk


avidal

Leave a Reply