Anoplistes agababiani

Cerambycidae – Kózkowate
Ciało czarne (łącznie z tułowiem, nogami i czułkami) poza intensywnie czerwonymi plamami na pokrywach; para mniejszych plam przy podstawie pokryw – i para większych, wydłużonych plam wzdłuż przednich krawędzi pokryw.

A agababiani

Armenia – Syunik Marz 10.06.2013 ♀ Fot. Adam Woźniak

A. agababiani

Armenia – Syunik Marz 10.06.2013 ♂ Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. Trudny do odnalezienia armeński endemit HIT INSEKTARIUM
  2. Biotop. Stepy i lasostepy oraz suche zbocza i doliny górskie; rzadko opuszcza roślin żywicielską
  3. Wymiary. Długość ciała 11-14 mm
  4. Aktywność. Czerwiec i lipiec
  5. Lokalizacja. Armenia. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Rozwój larw związany z krzewami z rodziny przęślowatych, do której należy tylko jeden rodzaj – przęśl (Ephemedra)
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, w tym Anoplistes halodendri
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Adam Woźniak
  9. Więcej o gatunku
A. agababiani habitat

Armenia – Syunik Marz Habitat Fot. Adam Woźniak


Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply