Caliscelis bonelli – Ocik cudaczek*

Caliscelidae – Ocikowate
Samiec ubarwiony znacznie bardziej kontrastowo od szarawej samicy. Nadustek i czoło samca czarnobrązowe, samicy szarobrązowe. Pokrywy skrócone –  u samicy szarawe, u samca żółte; u obu płci obecna dwubarwna, białoczarna, ukośna smuga, która jednak jest zdecydowanie bardziej kontrastowa i lepiej zaznaczona u samca . Odwłok samca czarny, samicy szarobiały z bogatym, brązowym i czarnym plamkowaniem. Przednie nogi samca czarne z wyraźnie zgrubiałymi udami, a w jeszcze większym stopniu goleniami; przednie nogi samicy szarobiałe, gęsto, brązowo plamkowane – uda i golenie zgrubiałe słabiej, niż u samca.

Caliscelis

Włochy – Padwa 29.06.2008 ♂ Fot. Ricosz

  1. Liczebność. W zasięgu występowania, obejmującym południową Europę oraz nearktyczną część Stanów Zjednoczonych, bywa liczny
  2. Biotop. Gatunek kserotermofilny (stepy i lasostepy, murawy kserotermiczne, trawiaste zbocza)
  3. Wymiary. Długość ciała samicy do 4.3 mm. Samiec 2.6-3 mm
  4. Aktywność. ?
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Soki wysysane z traw
  7. Podobne. W Europie występuje jeszcze 6 innych gatunków z rodzaju – najbardziej podobny Caliscelis wallengreni jest przeciętnie większy, a czoło samca jest jednolicie brązowe
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz
  9. Uwagi 2. Identyfikacja avidal
  10. * – proponowana nazwa gatunkowa

avidal

Leave a Reply