Chalcophora intermedia

Buprestidae – Bogatkowate
Ciało owalne. Głowa, przedplecze i pokrywy podobnie urzeźbione i owłosione – czarne z szarym, lub miedzianymi plamami i bruzdami. Pokrywy podłużnie żebrowane; wierzchołki pokryw z zębowatymi wycięciami (na fotografiach terenowych cecha ta jest często niewidoczna). Górna warga naga, niemal pozbawiona owłosienia. W Europie znane są dwa podgatunki – intermedia i fagniezi.

Ch.intermedia

Chorwacja Starigrad-Paklenica 23.07.2017 Fot. Paweł Niemiec

  1. Biotop. Bory sosnowe
  2. Wymiary. Długość ciała 22-35 mm
  3. Aktywność. Kwiecień -sierpień
  4. Lokalizacja. Chorwacja. W Polsce nie występuje
  5. Pokarm. Ksylofagiczne larwy żerują pod korą sosen
  6. Podobne. Pospolity w Polsce Chalcophora mariana różni się min. owłosioną wargą górną i pozbawionymi zębów wierzchołkami pokryw. Nie wykazany z Polski Chalcophora detrita charakteryzuje się wyraźnie odmiennym urzeźbieniem i owłosieniem pokryw w stosunku do przedplecza i głowy
  7. Uwagi. Autor obserwacji – Paweł Niemiec

avidal

Leave a Reply