Coenosia attenuata

Muscidae – Muchowate
Oczy duże, brązowe, u obu płci rozdzielone czołem. Ciało szare, lub jasnobrązowe, zwarte i pękate. Tylne krawędzie tergitów często przyciemnione. Uda samicy czarne, samca żółte. Stopy czarne. Czułki szare. Skrzydła przezroczyste.

  1. Liczebność. W zasięgu występowaniu obejmującym południowa i zachodnią Europę zwykle liczna; samice czterokrotnie liczniejsze od samców
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla, ugory, łąki, polany, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 2.5-4 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Drapieżna – chętnie łowi inne drobne muchówki, wciornastki, mszyce i mączliki; niemal zawsze w locie. Imagines nie zawsze pożerają ofiary – wydaje się, że łowią nawet wtedy, gdy nie są głodne. Larwy polują w glebie na rozmaite bezkręgowce, zwłaszcza na larwy muchówek
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z rodzaju różniące się min. ubarwieniem nóg czy czułków; na ogół są też większe
  8. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply