Enoploderes sanguineus – Krasnolotek wytworny*

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa i przedplecze oraz scutellum pokryte gęstymi, czerwonymi włoskami, które mogą się wycierać. Boki przedplecza z masywnymi wyrostkami. Pokrywy intensywnie czerwone, wąskie, gęsto punktowane. Pokrój ciała i tryb życia podobne naszego Rhamnusium bicolor.

E.sanguineus

Gruzja 2014 Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. Rzadki, a może raczej rzadko obserwowany; zasięg obejmuje Albanię, Macedonię, Gruzję i Bliski Wschód (w tym Turcję i Iran)
  2. Biotop. Lasy, parki, aleje i ogrody ze starymi drzewami z martwicą, lub dziuplastymi – oraz samotnie stojące stare drzewa. W ciągu dnia niechętnie wystawia się na promienie słoneczne – aktywny głównie w późnych godzinach popołudniowych, a najgorętsze godziny spędza np. zagrzebany w próchnie
  3. Wymiary. Długość ciała 10-15 mm
  4. Aktywność. Koniec kwietnia – czerwiec
  5. Lokalizacja. Gruzja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Larwy żerują w drewnie drzew liściastych – wymienia się wierzbę, topolę, orzech, leszczynę, olchę, dąb, buk i klon. Rzadziej zasiedla jodły. Nie wiem, czy imagines pobierają pokarm
  7. Podobne. Charakterystyczny – inne gatunki z rodzaju występują poza Europą (Japonia, Ameryka Północna) i są odmiennie ubarwione
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Adam Woźniak
  9. Więcej o gatunku
  10. * – proponowane nazwy rodzajowa i gatunkowa

Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply