Iberodorcadion fuliginator – Taraniec nielotny

Cerambycidae – Kózkowate
Znany także jako muzyk nielotny. Głowa, przedplecze czarne. Pokrywy czarne z podłużnymi jasnymi pasami i jasnym szwem pokrywowym, bądź całe szaro opylone. Znana jest też forma o brązowych pokrywach z szarymi pasami. Nogi jednolicie ubarwione, czarne.

Teverener Heide (Niemcy) – Czerwiec 2020 Fot. Marek R. Swadzba

Teverener Heide (Niemcy) – Czerwiec 2020 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Zasięg. Od Hiszpanii po Niemcy i Austrię. W wielu regionach rzadki i lokalny
  2. Siedlisko. Otwarte tereny trawiaste. Gatunek ciepłolubny
  3. Wymiary. Długość ciała bez czułków 10-14 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na trawach (larwy na korzeniach)
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodzajów Iberodorcadion i Dorcadion
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. I. fuliginator w bazie BioMap
  10. Więcej o gatunku

Cerambycidae - Kraina palearktyczna


Maks Syratt

Leave a Reply