Kirinia roxelana

Nymphalidae – Rusałkowate
Wierzchnia strona skrzydeł brunatna spodnia szarawa. Na przednim skrzydle rozległa, rozmyta pomarańczowa plama. Na spodzie tylnego skrzydła rząd czarnych, żółto obwiedzionych plam z białą źrenicą; zewnętrzna krawędź tylnego skrzydła silnie ząbkowana zwłaszcza u samicy.

Bułgaria 2010 Fot. Jarosław Bury

Bułgaria 2010 Fot. Jarosław Bury

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje Europę południowo-wschodnią i Bliski Wschód. W wielu regionach liczny
  2. Biotop. Skraje lasów, winnice, polany, suche łąki przyleśne, widne zarośla, trawiaste i skaliste zbocza; imagines trzymają się zacienionych terenów
  3. Wymiary. Rs 46-60 mm; zdecydowanie największy gatunek z rodzaju
  4. Okres lotu. Kwiecień – wrzesień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Bułgaria, Grecja. W Polsce nie występuje, choć pojedyncze osobniki mogą sporadycznie zalatywać na południowe krańce kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na trawach
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju są wyraźnie mniejsze – najłatwiej pomylić go z Kirinia climene (rs do 50 mm)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji i identyfikacji – Jarosław Bury Heiner Ziegler
  9. K.roxelana na Lepiforum

Bułgaria 2010 W stanie spoczynku motyl bardzo rzadko rozkłada skrzydła Fot. Jarosław Bury

Grecja 01.04.2010 Fot. Heiner Ziegler

Grecja 01.04.2010 Fot. Heiner Ziegler

Habitat – Liban Fot. Jarosław Bury

Habitat – Bułgaria Fot. Jarosław Bury


avidal

Leave a Reply