Libythea celtis – Dziobówka wiązowcowa

Nymphalidae – Rusałkowate
Skrzydła o charakterystycznie, zygzakowato powcinanych brzegach. Wierzch skrzydeł ciemnobrązowy z rozległymi żółtymi lub rudopomarańczowymi plamkami oraz z drobniejszą, białą bądź bladożółtą plamą przy przedniej krawędzi skrzydła. Czułki silnie wydłużone skierowane daleko do przodu – cecha diagnostyczna podrodziny Libytheinae.

Turcja 30.04.2008 Fot. Jarosław Bury

Turcja 30.04.2008 Fot. Jarosław Bury

Bułgaria 2010 Fot. Jarosław Bury

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje niemal całą Europę południową i środkową – ale nie Polskę. W wielu regionach liczna
  2. Biotop. Skraje lasów, widne zarośla, polany
  3. Wymiary. Rs 34-44 mm
  4. Okres lotu. Marzec – październik. Zimują imagines
  5. Lokalizacja. Bułgaria, Turcja. W Polsce nie występuje choc pojedyncze osobniki mogą sporadycznie zalatywać na południowe krańce kraju
  6. Pokarm. Monofagiczne gąsienice żerują na wiązowcu południowym Celtis australis
  7. Podobne. Łatwa do rozpoznania – inne gatunki z rodzaju w Europie nie występują
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Jarosław Bury
  9. L.celtis na Lepiforum

avidal

Leave a Reply