Libythea celtis – Dziobówka wiązowcowa

Nymphalidae – Rusałkowate
Skrzydła o charakterystycznie, zygzakowato powcinanych brzegach. Wierzch skrzydeł ciemnobrązowy z rozległymi żółtymi lub rudo-pomarańczowymi plamkami oraz z drobniejszą, białą bądź bladożółtą plamą przy przedniej krawędzi skrzydła. Czułki silnie wydłużone skierowane daleko do przodu – cecha diagnostyczna podrodziny Libytheinae.

Włochy 08.06.2006 Fot. Paolo Mazzei

Turcja 30.04.2008 Fot. Jarosław Bury

Włochy 27.05.2006 Fot. Paolo Mazzei

Włochy – Rzym 27.04.2007 Fot. Paolo Mazzei

Bułgaria 2010 Fot. Jarosław Bury

  1. Zasięg. Obejmuje niemal całą Europę południową i środkową – ale nie Polskę. W wielu regionach liczna
  2. Siedlisko. Skraje lasów, widne zarośla, polany
  3. Wymiary. Rs 34-44 mm
  4. Okres lotu. Marzec – październik. Zimują imagines
  5. Lokalizacja. Bułgaria, Turcja, Włochy. W Polsce nie występuje choć pojedyncze osobniki mogą sporadycznie zalatywać na południowe krańce kraju
  6. Pokarm. Monofagiczne gąsienice żerują na wiązowcu południowym Celtis australis
  7. Podobne. Łatwa do rozpoznania – inne gatunki z rodzaju w Europie nie występują
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji i identyfikacji – Jarosław Bury Paolo Mazzei
  9. L.celtis na Lepiforum

Włochy 13.05.2006 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 13.05.2006 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 20.05.2006 Fot. Paolo Mazzei


Nymphalidae - Świat


avidal

2 thoughts on “Libythea celtis – Dziobówka wiązowcowa

  1. Dziękuję za wyrażenie tak wiekopomnej, choć szkoda że anonimowej opinii. Tylko miejsce wybrałaś nieco dziwne na tego rodzaju komentarz. Ten wybór zapewne ma jakiś głębszy sens, tak jak i Twój komentarz. Ale prawdopodobnie tylko wybitne jednostki, takie jak Ty, potrafią go dostrzec.

Leave a Reply