Mallosia armeniaca

Cerambycidae – Kózkowate
Znana też pod synonimem Mallosia (Semnosia) caucasica. Przedplecze pokryte stosunkowo gęstymi, żółtobiałymi włoskami. Scutellum żółte. Pokrywy czarne z białym deseniem; wzdłuż szwu pokryw rzadkie i bardzo krótkie, ale obecne białe owłosienie. Pokrywy rozchylone przynajmniej w części wierzchołkowej. Czułki jednobarwne, bez obrączek.

Semn.caucasica

Armenia – Czerwiec 2013 Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. Zasięg występowania obejmuje Turcję, Armenię i Iran; rzadko obserwowana
  2. Biotop. Polany, murawy, stepy i inne tereny otwarte z rośliną żywicielską
  3. Wymiary. Długość ciała 15-40 mm
  4. Aktywność. Czerwiec i lipiec
  5. Lokalizacja. Armenia. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Larwy żerują w selerowatych z rodzaju Felura (zapaliczka) i Prangos
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju – i tak np. u Mallosia brevipes brak białych włosków wzdłuż szwu pokryw, a u Mallosia scovitzii czułki są mniej lub bardziej wyraźnie obrączkowane
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Adam Woźniak
  9. Więcej o gatunku

Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply