Necydalis ulmi – Kusokrywka wiązowa

Cerambycidae – Kózkowate
Ciało uderzająco smukłe, kontrastowo ubarwione. Pokrywy skrzydłowe silnie skrócone, dzięki czemu błoniaste skrzydła są doskonale widoczne. Wierzchołki tylnych goleni z szerokimi, czarnymi obrączkami.

N.ulmi

Grecja – okolice Stomio 23.06.2015 ♀ Fot. Adam Woźniak

  1. Status. Krytycznie rzadki, od wielu lat w Polsce nie obserwowany – prawdopodobnie obecnie w naszym kraju nie występuje
  2. Siedlisko. Lasy liściaste z dużą ilością starych, dziuplastych drzew i przylegające do nich kwietne polany, na których imagines poszukują pokarmu
  3. Wymiary. Długość ciała 18-35 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Grecja
  6. Pokarm. Imagines żywią się pyłkiem; najczęściej odwiedzają baldachy. Larwy żerują w przerośniętym grzybnią drewnie drzew liściastych; chętnie zasiedlają dziuple. Do podstawowych gatunków żywicielskich zalicza się dęby, wiązy, wiązowce, graby, lipy – larwy znajdowano także w orzechach, topolach, wierzbach i jesionach
  7. Podobne. U znacznie liczniejszej kusokrywki Necydalis major golenie są jednolicie żółtobrązowe, bez czarnych obrączek apikalnych. W terenie kusokrywkę można pomylić z błonkówką z rodziny Ichneumonidae
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Adam Woźniak
  9. N.ulmi w bazie BioMap
  10. Więcej o gatunku

Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply