Phyllocerus bonvouloiri

Eucnemidae – Goleńczykowate
Ciało owalne, smukłe. Głowa, przedplecze i pokrywy czarne z niebieskim połyskiem. Przedplecze gładkie, o łukowato, podwójnie wciętej tylnej krawędzi (podstawa przedplecza). Pokrywy wzdłużnie żeberkowane, ich wierzchołki silnie zwężone. Nogi i czułki czarne; czułki samca grzebykowate, samicy nitkowate.

Chorwacja – Sierpień 2018 ♀ Fot. Marek R. Swadzba

  1. Liczebność. Bardzo słabo poznany chrząszcz z Półwyspu Bałkańskiego, sporadycznie obserwowany
  2. Biotop. Lasy, polany, łąki, murawy, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała około 20-25 mm
  4. Aktywność. ?
  5. Lokalizacja. Chorwacja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Larwy żerują na korzeniach rozmaitych roślin
  7. Podobne. Pozostałe gatunki z rodzaju, który jednak nie ma reprezentanata w entomofaunie Polski. Zarysem ciała przypomina dużego sprężyka Elateridae
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba

 

Leave a Reply