Polistes sagittarius – Klecanka malajska*

Vespidae – Osowate
Głowa całkowicie czarna lub zaczerwieniona w przedniej części. Scutum czarne, scutellum czarne lub czerwonobrązowe. Nasada odwłoka ciemnobrązowa lub czerwonobrązowa – kolejny tergit z szerokim, żółtym pasem o zmiennej intensywności – od ewidentnie żółtego po bladożółty, do niemal białego. Skrzydła silnie przyciemnione, zwłaszcza w części nasadowej. Nogi relatywnie długie, jednolicie czarne lub z czerwonobrązowymi akcentami.

Malezja – Kuala Terengganu 17.02.2019 Fot. msone

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje tropikalne regiony Azji południowowschodniej. W wielu regionach liczna
  2. Biotop. Rozmaite tereny otwarte i półotwarte. Otwarte, parasolowate gniazda konstruuje zwykle w miejscach zacienionych, często na większych roślinach zielnych. Przy gnieździe bywa agresywna, także w stosunku do innych osobników z gatunku
  3. Wymiary. Długość ciała 18-27 mm
  4. Aktywność. Niemal cały rok, w zależności od lokalizacji
  5. Lokalizacja. Malezja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, soki roślinne i owocowe, spadź, owady. Larwy entomofagiczne
  7. Podobne. Bardzo podobne Vespa tropica, a zwłaszcza Vespa affinis mają krótsze nogi i często bardziej intensywnie czerwonobrązową głowę
  8. Uwagi. Autor obserwacji – msone
  9. Więcej o gatunku
  10. * – proponowana nazwa gatunkowa

avidal

Leave a Reply