Polyommatus escheri – Modraszek escheri

Lycaenidae – Modraszkowate
Wierzch skrzydeł samicy brunatny, samca intensywnie niebieski. Spód skrzydeł u obu płci szaro-brązowy (nieco ciemniejszy u samca) z licznymi czarnymi i pomarańczowymi plamkami o ułożeniu charakterystycznym dla gatunku.

Szwajcaria 16.06.2007 ♂ Fot. Heiner Ziegler

Grecja 10.06.2008 ♀ Fot. Heiner Ziegler

Bułgaria 05.07.2010 Fot. Jarosław Bury

  1. Zasięg. Obejmuje południową Europę i Maroko; lokalny
  2. Siedlisko. Głównie doliny górskie i brzegi górskich strumieni
  3. Wymiary. Rs 30-40 mm; zalicza się do dużych modraszków
  4. Okres lotu. Maj – początek września. Dwa pokolenia w sezonie. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Szwajcaria, Francja, Bułgaria, Grecja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na tragankach. Zjadają liście, kwiaty i nasiona. Na ogół są chronione i dojone przez mrówki z rodzajów Formica i Myrmica; zdarza się że gąsienice są adoptowane i transportowane do mrowiska, w którym się przepoczwarczają
  7. Podobne. Podobny przede wszystkim do Polyommatus icarus, który jednak przeciętnie jest wyraźnie mniejszy i różni się detalami rozmieszczenia plamek na skrzydłach
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji i identyfikacji – Heiner Ziegler Jarosław Bury Paolo Mazzei
  9. P.escheri na Lepiforum

Francja 28.06.2021 Fot. Paolo Mazzei

Bułgaria 05.07.2010 Fot. Jarosław Bury


Lycaenidae - Świat


avidal

Leave a Reply