Polyommatus escheri – Modraszek escheri

Lycaenidae – Modraszkowate
Wierzch skrzydeł samicy brunatny, samca intensywnie niebieski. Spód skrzydeł u obu płci szarobrązowy (nieco ciemniejszy u samca) z licznymi czarnymi i pomarańczowymi plamkami o ułożeniu charakterystycznym dla gatunku.

Bułgaria 05.07.2010 Fot. Jarosław Bury

Hiszpania – Maçanet de Cabrenys 02.07.2009 ♂ na traganku Astragalus sp. Fot. Andrzej Hańca

Hiszpania – Maçanet de Cabrenys ♂ 02.07.2009 Fot. Andrzej Hańca

Hiszpania – Maçanet de Cabrenys ♂ 02.07.2009 Fot. Andrzej Hańca

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje południową Europę i Maroko; lokalny
  2. Biotop. Głównie doliny górskie i brzegi górskich strumieni
  3. Wymiary. Rs 30-40 mm’ zalicza się do dużych modraszków
  4. Okres lotu. Maj – początek września. Dwa pokolenia w sezonie. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Hiszpania, Bułgaria. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na tragankach. Zjadają liście, kwiaty i nasiona. Na ogół są chronione i dojone przez mrówki z rodzajów Formica i Myrmica; zdarza się że gąsienice są adoptowane i transportowane do mrowiska, w którym się przepoczwarczają
  7. Podobne. Podobny przede wszystkim do Polyommatus icarus, który jednak przeciętnie jest wyraźnie mniejszy i różni się detalami rozmieszczenia plamek na skrzydłach
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji i identyfikacji – Andrzej Hańca Jarosław Bury
  9. P.escheri na Lepiforum

Bułgaria 05.07.2010 Fot. Jarosław Bury


avidal

Leave a Reply