Pyropteron hispanica – Przeziernik iberyjski*

Sesiidae – Przeziernikowate
Poprzednio pod nazwą Pyropteron atlantis. Głowa czarna z kępką żółtych lub czerwonych włosków w tylnej części. Wierzch tułowia brunatnoczarny z trzema pionowymi, żółtymi bądź białymi smugami, z których środkowa jest zwykle najwęższa. Odwłok brunatnoczarny z przecinkowatymi plamkami na środku tergitów. Czułki z jasną plamką przedwierzchołkową – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Skrzydła z licznymi okienkami, które mogą być częściowo żółte lub niebieskie.

Francja – Plan de la Tour 02.07.2015 Fot. Marek R. Swadzba

Francja – Plan de la Tour 02.07.2015 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Zasięg. Ograniczony do południowej Francji, Portugalii i Hiszpanii (w tym Wysp Kanaryjskich i wysp na Morzu Śródziemnym)
  2. Biotop. ?
  3. Wymiary. Rs 15-20 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują w korzeniach szczawiów
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. * – proponowane nazwy rodzajowa i gatunkowa

avidal

Leave a Reply